Akademia Auto Świat w Warszawie. Tworząc program nauki, korzystaliśmy z narzędzi, jakie dają psychologia i metodyka nauczania.

warszawa.nauka-prawo-jazdy.pl
LOSOWO WYBRANE
::.. Akademia Auto Świat
 Akademia Auto Świat
Al. KEN 36/109 Galeria Ursynów
02-797 Warszawa
tel. 22 855 00 60
Akademia Auto Świat

Godziny funkcjonowania
11:00 - 19:00 (w tygodniu)
10:00 - 13:00 (sobota)


Prowadzimy kursy na prawo jazdy i jazdy doszkalające kategorii B.

Akademia Auto Świat jest siecią. Wszystkie ośrodki, które ją tworzą, działają według tej samej, autorskiej metody nauki bezpiecznej jazdy samochodem. Tworząc program nauki, korzystaliśmy z narzędzi, jakie dają psychologia i metodyka nauczania. Dzięki temu zapewniamy kursantom maksymalny komfort i redukujemy stres towarzyszący niewątpliwie niełatwym pierwszym chwilom za kierownicą.


Cechami charakteryzującymi sieć szkół Auto Świata jest:

- Autorski program szkolenia, który powstał w oparciu o wiedzę pedagogiczna oraz psychologiczną z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego.
- System wspierania procesu szkolenia FDA (Finder Driving Assistance). Technologia zainstalowana w każdym samochodzie monitoruje proces szkolenia i umożliwia jego analizę.


Nasz program opracowaliśmy w oparciu o rzetelną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, mając na uwadze aktualny stan prawny i eksperckie umiejętności naszych instruktorów. Dzięki takiemu podejściu możemy zaoferować najnowocześniejszy i bardzo skuteczny program nauki jazdy bezpiecznej.


1. Samodzielność
- Stałe podnoszenie kwalifikacji zarówno przez trenerów nauki jazdy jak i pracowników obsługi klienta.

2. Technika omawiania każdej wykonywanej czynności
Od pierwszych zajęć praktycznych instruktor wyraźnie omawia każdą wykonywaną czynność i obserwację, czym przygotowuje do tego kursanta. Po kilku lekcjach kursant potrafi sam opisać sytuację, w której się znajduje, i podjąć właściwą decyzję. Ta metoda doskonale utrwala schematy wykonywania standardowych działań, usprawnia zmysł obserwacji i przyspiesza naukę.

3. Świadomość postępów w nauczaniu
Każda lekcja rozpoczyna się od omówienia celu zajęć. Realizacja tych założeń będzie omawiana po zakończeniu lekcji. Oceny przebiegu lekcji i wykonanych czynności dokonuje zarówno kursant, jak i instruktor. Takie podsumowanie pozwoli na dostosowanie dalszego programu nauczania do indywidualnych potrzeb kursanta. Postępy w nauczaniu są rejestrowane i przedstawiane również za pomocą nowoczesnych rozwiązań technicznych zamontowanych w samochodach szkoleniowych.

4. Metoda schematów
Każde zagadnienie teoretycznej części kursu na prawo jazdy jest zobrazowane odpowiednim materiałem wideo lub fotograficznym. Wyjaśniamy, co jest właściwym problemem w danej sytuacji, a następnie wskazujemy proste i konkretne rozwiązania. Kursant dowiaduje się, co w danej sytuacji należy zrobić, a czego nie wolno zważywszy na konsekwencje, które mogą wystąpić. Równocześnie opisujemy potencjalne wydarzenia, które mogą złamać schemat, i objaśniamy, jak nasze rozwiązania sprawdzają się również w niestandardowych warunkach.

5. Systematyczność i zasada stopniowania trudności Nasi instruktorzy stosunkowo powoli wprowadzają kursantów w tajniki bezpiecznego kierowania pojazdem, a jednocześnie wymagają zaangażowania w postaci samodzielnego utrwalania zdobywanej wiedzy. Dotyczy to zwłaszcza zajęć teoretycznych. Każda kolejna lekcja jest kontynuacją wcześniejszej. Systematyzuje to proces nauczania, a równocześnie pozwala łatwo przechodzić od prostych zagadnień do bardziej skomplikowanych.

6. Bezstresowe nauczanie
Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorów nauki jazdy, przygotowaną pod względem dydaktycznym i merytorycznym. Każdy instruktor Akademii Auto Świat przechodzi dodatkowe szkolenia z zakresu metodyki nauczania, psychologii, komunikacji, techniki doskonalenia jazdy. Nasi instruktorzy są zdyscyplinowani, odznaczają się życzliwością i wysoką kulturą osobistą, a przede wszystkim, profesjonalizmem w swojej pracy.

7. Jazdy obserwacyjne.
Każdy kursant może skorzystać z dowolnej liczby bezpłatnych godzin dodatkowych jazd w roli obserwatora. Metoda ta pozwala na utrwalenie technik prowadzenia pojazdu i zachowań na drodze. Jest również sposobem na to, aby podczas zajęć teoretycznych omówić przykładowe zjawiska na prawdziwych przykładach.

8. Brak limitu przejechanych kilometrów i jazda w każdych warunkach
W naszej szkole nie ma limitów przejechanych kilometrów w trakcie lekcji czy całego kursu. Kładziemy nacisk na to by każdy kursant przejechał jak największą liczbę kilometrów w każdych warunkach i na każdej drodze. Uczymy bezpiecznie jeździć, a nie tylko przejechać prawdopodobną trasę egzaminu.

9. Uczymy jazdy defensywnej.
Definiujemy ją jako taki sposób prowadzenia samochodu, który niezależnie od okoliczności wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu, pozwala oszczędzać czas i pieniądze. Jazda defensywna to znacznie więcej niż tylko umiejętność posługiwania się samochodem i znajomość przepisów. Jej celem jest zminimalizowanie ryzyka kolizji przez przewidywanie sytuacji niebezpiecznych, dostosowywanie się do warunków drogowych i przewidywanie błędów innych uczestników ruchu.

  << ABC-TRANS   Autoszkoła Crossword >>
 
Akademia Auto Świat Warszawa. Stałe podnoszenie kwalifikacji zarówno przez trenerów nauki jazdy jak i pracowników obsługi klienta.
© Copyrightwarszawa.nauka-prawo-jazdy.pl